Annulatievoorwaarden

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die bij annulering van kracht zijn. Indien u annuleert meer dan 60 dagen voor de huurdatum, wordt 25 % van het voorschot teruggestort. Indien de annulatie gebeurt binnen de 45 dagen voor de huurdatum, wordt het voorschot niet terugbetaald. Indien u annuleert minder dan 14 dagen voor de huurdatum, zal noch het voorschot noch het saldo worden teruggestort. Er wordt tevens een waarborg van 300 euro cash gevraagd te betalen bij aankomst. Deze waarborg wordt terugbetaald op uw bankrekening, binnen de 14 dagen na vertrek, na controle van de staat van de woning en de inventaris. Indien er schade wordt vastgesteld, wordt het bedrag hiervoor afgehouden van de waarborg. Indien er grote schade werd aangericht, zal een bestek worden opgesteld voor uw verzekeraar.